Börsveckan bedömer i sitt nya nummer att PE Teknik & Arkitektur kan fortsätta sin goda utveckling, men att företaget kan vara övervärderat .”Kan fråga sig om det inte föreligger ett nedskrivningsbehov”, skriver tidningen, samtidigt som de berömmer bolagets resultatdrivande åtgärder. 

I veckans nummer av Börsveckan analyseras teknikkonsulten PE Teknik & Arkitektur. Tidningen berömmer de besparingsåtgärder företaget iscensatte under 2019, vilket ledde till en stark första kvartalsrapport. ”Bolaget har presterat högre marginal i april än under Q1 så måhända att den svåra situationen går att parera med konsulter som jobbar hemma”, skriver tidningen.

De skriver att omsättningstappet bör bli större i kvartal två, men att sparplaner som korttidspermitteringar på 40 personer har satts i verket. Gällande företagets värdering skriver tidningen ”Här kan man fråga sig om det inte föreligger ett nedskrivningsbehov då man lägger ned enheter och koncernen gjorde förlust 2019. Det egna kapitalet uppgår till 538 Mkr och vi vet inte om kovenanterna har krav på soliditet, men balansräkningen är sannerligen inget att luta sig emot.”

Tidningen avslutar med att skriva att ”det är helt klart på sin plats med en rabatt” och föreslår Rejlers som en säkrare investering.

ANNONS
ANNONS

Börsveckan framhäver också att företagets aktie ökade med 38 procent efter den senaste kvartalsrapporten.

Läs mer: PE höjer resultat kraftigt första kvartalet [Dagens PS]