Vid regnovädren i västra Europa i mitten av juli drabbades Tyskland och Belgien allra hårdast av översvämning.

ANNONS

Kanske skulle Nederländernas unika sätt att hantera vatten kunna hjälpa andra länder i sin hantering av översvämningar.

Vid de extrema skyfallen i västra Europa den 14 och 15 juli drabbades Tyskland och Belgien värst, där svalde översvämningar hela byar, men även delar av Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz drabbades.

Förbättrat skyddet mot översvämning

Experter säger till CNBC att även om det finns flera orsaker till att man inte direkt kan jämföra den förstörelse som översvämningarna orsakade i Nederländerna med hur det blev i andra länder i västra Europa så kan man se att årtionden av investeringar i beredskap för översvämningar hjälpte till att begränsa skadorna.

En huvudanledning till varför Nederländerna kunde hantera den stora mängden vatten som översvämmade landets floder är att många investeringar har gjorts i att förbättra översvämningsskydden, det säger den nederländska experten på översvämningar Henk Ovink till CNBC.

De åtgärder som har gjorts inkluderar breddning och fördjupning av flodkanaler, en hög skyddsnivå vid vattendrag och evakueringssystem som ser till att människor kan ta sig till säkra platser.

Experter på översvämningar säger till CNBC att varningssystem som tidigt kan varna människor och evakueringsplaner som gör att människor vet vad de ska göra när det behövs, är viktiga redskap för lagstiftare för att öka beredskapen vid översvämningar.

ANNONS
ANNONS

Man behöver även titta på den fysiska placeringen av byggnader och särskilt placeringen av sårbar infrastruktur som exempelvis sjukhus och äldreboenden.

Katastrofen blottlägger sårbarheter

Henk Ovink menar att en katastrof är som en röntgen som visar på systemets sårbarhet och om man verkligen tittar noga kan man lära sig hur man bättre kan förbereda sig inför framtida utmaningar. Efter att ha funderat på översvämningarna som nyligen drabbade Europa har han tre förslag på hur länder kan förbättra sitt skydd mot översvämningar.

”Först ta hänsyn till klimatförändringarna i allt du gör”, säger Henk Ovink till CNBC och hänvisar till Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader.

Hans andra råd är att tänka på naturens förmåga till återhämtning och anpassning med varje investering som görs och det tredje rådet är att göra detta med alla intressenter, från samhällsnivå och uppåt. 

Att göra plats för floden

Vid översvämningar av floderna Rhen och Meuse år 1993 och 1995 fick över 200 000 människor i Nederländerna evakueras. Det satte igång en attitydförändring till hur man ska skydda sig mot vatten och ledde så småningom till programmet ”Ruimte voor de Rivier” (göra plats för floden).

”Room for the River -programmet fokuserar främst på stora floder, och eftersom vi är deltat där allt vatten slutligen rinner ut i havet, är det särskilt viktigt för oss”, säger William Veerbeek, en urban expert på hantering av översvämningar vid IHE Delft Institute for Water Education till CNBC.

ANNONS
ANNONS

Han säger vidare att det även är viktigt för andra länder att skapa mer plats för vatten eftersom ju större en flod är, desto större blir katastrofen om floden översvämmas. Men han menar att det även är viktigt med förebyggande arbete vid mindre vattendrag där översvämningar orsakade mycket skador i västra Europa.

En ny generation av stadsplanerare och arkitekter som har en ökad medvetenhet om klimatrelaterade risker kommer troligtvis kunna göra stor skillnad i planeringen av nya bostadsområden.

Läs mer: Stora översvämningar i Bohuslän [Dagens PS]

Läs mer: Fastighetsägare måste skydda fastigheten mot översvämning [Dagens PS]