Afry meddelar idag sin medverkan i ”The 1.5°C Business Playbook”, som samlar en rad företag i en klimatsatsning. Den globala uppvärmningen ska inte överstiga 1,5 grader Celsius år 2050. Det är samma år EU har satt som tillfället när unionen ska vara klimatneutral. 

Afry meddelar sitt klimatmål och sin anslutning till ”The 1.5°C Business Playbook” i ett pressmeddelande.

Uppdatering: I en äldre version av denna artikel stod det att Sweco har som mål att vara klimatpositiva år 2030. Detta avser enbart Sverige-verksamheten.

AFRY blir nu partner till världens första ”Business Playbook” för exponentiell klimatomställning.

Initiativet lanserades i januari 2020 på World Economic Forum i Davos, och målet är att få företag och organisationer att anpassa sina klimatstrategier efter 1,5-gradersmålet och uppnå klimatneutrala koldioxidutsläpp senast år 2050.

”Tillsammans med våra kunder kan vi på AFRY bidra till att lösa några av vår tids största utmaningar. Vi sätter verksamhetens mål i linje med 1.5°C Business Playbook så att vi kan fatta beslut baserade på den senaste forskningen och ambitionen är att förhindra en global temperaturökning på över 1,5 grader. Det betyder att vi måste se till att halvera våra utsläpp varje årtionde tills vi uppnått klimatneutralitet senast år 2050”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, AFRY.

ANNONS
ANNONS

En koalition av forskare och näringsliv

1.5°C Business Playbook är ett ramverk från Exponential Roadmap Initiative som samlar teknikinnovatörer, forskare, näringsliv och organisationer.

”Med hjälp av 1.5°C Business Playbook kan vi skala upp existerande tekniska lösningar och åstadkomma verklig förändring. I kombination med digitalisering och innovativa samarbeten kan vi skapa effektiva klimatåtgärder som vi behöver få på plats nu”, säger Marie Trogstam, Head of Sustainability AFRY.

Fyra steg i utvecklingen

Genom partnerskapet kommer AFRYs klimatstrategi baseras på den senaste forskningen och meriterade experter på området, som Johan Falk och Johan Rockström, är involverade.

”Strategin i Playbook ligger i linje med målet att minska den globala uppvärmningen till 1,5°C. Den enda vägen för att nå dit är stora utsläppsminskningar i alla branscher under det kommande decenniet. Med Playbook visar vi att detta är möjligt”, säger Johan Rockström, Director of Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

1.5°C Business Playbook består av fyra pelare: först, att reducera de egna utsläppen och sedan reducera i värdekedjan. Den viktigaste, tredje pelaren, är att transformera företagets produkter, tjänster och projekt för att generera låga eller inga utsläpp, eller till och med minska mängden koldioxid i atmosfären. Den fjärde pelaren handlar om att hitta partnerskap som kan accelerera klimatomställningen.

Lanserades på Davos 2020

Lanseringen under World Economic forum i Davos 2020 gjorde The 1.5°C Business Playbook till världens första ramverk för exponentiell klimatomställning. Det är ett konkret verktyg för att hjälpa organisationer och företag sätta mål i linje med 1,5-gradersmålet.

ANNONS
ANNONS

Med enkelhet, snabbhet och grund i den senaste vetenskapen underlättar ramverket de första stegen mot att halvera utsläppen och att nå målen i Parisavtalet.

Tillsammans med AFRY ingår över 30 olika partners i The 1.5°C Business Playbook, som International Chamber of Commerce (ICC), WWF, Ericsson, IKEA, Scania och Skanska.

Läs mer: Sweco ska vara klimatneutrala 2030 [Dagens PS]