Hur ska länderna gå tillväga för att uppnå Parisavtalets mål om 1,5 graders uppvärmning? Hur ska utsläpp rapporteras, och går det att handla med utsläppsrätter? Det är några centrala frågor när COP26 går in på sitt upplopp.

ANNONS

I teorin ska COP 26 avslutas klockan sex idag, men det har aldrig hittills hänt att klimattoppmötet avslutas i tid. Just nu diskuteras flera viktiga frågor intensivt.

Förhandlare från 200 länder har arbetat konstant de senaste dagarna för att komma överens om de texter som ska publiceras.

Diskussionerna är geopolitiska minfält som öppnar upp tidigare okända osämjor, skriver Financial Times. Det rör sig inte enbart om tekniska eller ekonomiska diskussioner. Vad är det då som diskussionerna kretsar kring?

Hur ska man rapportera utsläpp?

197 länder skrev under Parisavtalet, som går ut på att alla länder ska bidra till att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader. En stor fråga är att förstå hur avtalet ska implementeras, alltså vad länderna konkret ska göra för att komma dit.

COP26 ska ta fram regler för hur man ska närma sig de olika punkter som redan står i avtalet. Det handlar bland annat om hur länderna ska rapportera sina utsläpp och hur det som rapporteras senare ska verifieras. Det är ett stort och viktigt område för att beräkningar och rapporter ska bli korrekta.

Hur ofta ska målen uppdateras?

En annan central fråga är om alla länder ska behöva sätta upp mål för de närmaste fem åren, eller om det räcker med en tidsram på tio år för utvecklingsländer.

ANNONS
ANNONS

COP26 har som slogan “Keep 1,5 alive”, och det refererar till den nivå man har kommit överens om i Parisavtalet.
Överenskommelsen i Paris var att alla länder skulle komma med nya, förbättrade planer vart femte år på hur de skulle skära ned på växthusgaser. 152 länder har lämnat in uppdaterade planer till årets möte, men det länderna lovar räcker bara till att hålla utsläppsnivåerna konstanta genom det här årtiondet, när de skulle halveras för att nå Parisavtalet.

Som det är nu räcker de löften som länder har kommit med till Glasgow fortfarande bara för att åstadkomma en situation där människor bidrar till en uppvärmning på 2,7 grader. Det är inte tillräckligt för att hindra ett själveskalerande uppvärmningsförlopp med katastrofala konsekvenser.

En del aktörer på mötet vill att flera länder kommer tillbaka med förnyade och förbättrade planer redan till 2023. Det har visat sig ytterst kontroversiellt och kommer att diskuteras.

Utsläppsrätter eller inte? Och hur?

Parisavtalets artikel sex syftar till att sätta upp ett ramverk för en global marknad för utsläppsrätter. Det innebär att en enhet koldioxid som permanent hindras från att släppas ut i atmosfären kan kompensera för utsläpp på ett annat ställe.

I teorin skulle det kunna innebära att rika länder betala fattiga länder för att få släppa ut, med hjälp av en marknadsmekanism.

Men utsläppsrätter är kontroversiella, eftersom man har misslyckats med dem tidigare. Om det blir kryphål i reglerna kan systemet utnyttjas. Det var resultatet av den Clean Development Mechanism – CDM – som man kom överens om I Kyoto 1997. Det är svårt att definiera vad som är en permanent utsläppsreduktion, och det finns risk för många typer av åtgärder räknas som reduktion.

Om reglerna som mynnar ut ur Glasgow blir robusta nog för att undvika att man hamnar i lågkvalitativa utsläppsrätter från ett systemså säger en del förespråkare att en global marknad kan hjälpa som en mekanism för att snabbare få ner utsläppen.

ANNONS
ANNONS

Kamp mot klockan

Hur det går med förhandlingarna kommer vi att veta först någon gång de närmaste timmarna eller dagarna.

Alok Sharma, som leder COP26 sa i tisdags att han hoppas kunna hålla fredagens deadline och avsluta mötet klockan sex på fredagen.

”Det finns en känsla av brådska, och ja, jag skulle mycket gärna vilja avsluta mötet på den utsatta tiden. ”

De flesta bedömare menar dock att det är mer sannolikt att COP 26 slutar på lördag eller söndag.

Läs också:

IEA: Noll chans att nå målet med kolet kvar [Dagens PS]
Gretas kritik mot COP26: ”Greenwash-festival” [Dagens PS]