Äger du en bolundare? Det kanske du gör, utan att veta om det. Ordet är nytt och är ett av många som tillkommit i svenska språket i år.

Under 2020 har Sverige fått 39 nya ord, däribland bolundare, skriver SvD och förklarar att ordet används som en variant på attefallshus eller friggebod. Med den skillnaden att en bolundare måste ha full boendestandard. I övrigt ska den så kallade komplementsbyggnaden vara högst 30 kvadratmeter.

Bolundare är förstås uppkallat efter bostadsminister Per Bolund (MP).

Ett annat nytt ord för i år som börjar lika, åtminstone de två första bokstäverna, är boomer. Det används på medelålders personer, födda mellan 1946 och 1964, och figurerar mestadels i sociala medier. Det illustrerar den ”klyfta som blossat upp mellan unga och äldre”, framgår det.

Se upp för cancelkulturen!

Ytterligare ett nyord i svenskan är cancelkultur, det har uppkommit i spåren av Paulo Robertos uppmärksammade sexköp; det handlar om en kultur som smittar och där den som ger uttryck för kontroversiella åsikter själv riskerar att dras ner och stämplas, en cancelkultur.

Och den som är cirkulent, han eller hon, ägnar sig å sin sida åt hållbar konsumtion.

Cli-fi är den som med konsten till hjälp tar upp klimatfrågor.

Och som den corona-anpassar sitt liv, den personen vidtar så klart åtgärder för att begränsa risken för smittspridning av det nya, globala viruset.

Här är fler nya ord:

Coronahälsning = hälsa med armbågen (i pandemin)

Covid-19 = infektionssjukdomen som orsakas av coronavirus

Hobbyepidemiolog = person som utan expertkunskaper ändå uttalar sig tvärsäkert om coronaviruset

Förnedringsrån = typ av rån där offret utsätts för en synnerligen kränkande behandling

Hungerpandemi = svält orsakad av pandemin

Hälsolitteracitet = förmågan att förstå hälsoinformation

Immunitetspass = intyg som visar att personen i fråga är immun mot coronaviruset

Infodemi = spridande av skadliga rykten globalt

Intimitetskoordinator = person som jobbar inom showbiz och ser till att skådespelare och aktriser känner sig trygga med sina scener

Kamikazetips = bombsäker profetia om utgången i exempelvis en tävling och där förutsättningarna är helt eller delvis okända

Kanskeman = man som tvekar att gå all-in i ett förhållande

Kemsex = sex ihop med droger

Klustersmitta = virusspridning i avgränsad grupp

ANNONS
ANNONS

Krympflation = krympt innehåll i e förpackning utan prisreducering

Lesserwisser = en person förklarar som förklarar ett fenomen för en person som redan vet mer om detta så kallade fenomen

Lockdown = nedstängning av olika samhällsfunktioner

Mjuta = stänga av mikrofon eller ljud

Novent = förberedelser inför jul och adventliknande firande i november

Platta till kurvan = jämna ut smittspridningstakten

R-tal = beskrivning av ett genomsnittstal på hur många personer som smittas av en redan smittad

Simp = ett sätt att med smicker försöka väcka sexuell eller romantisk attraktion hos någon

Självkarantän = isolera sig själv i hemmet eller på annan plats

Social distansering = hålla fysiskt avstånd för att minska smittspridningsrisk

Statyprotest = protest mot statyer av personer som anklagas för förtryck

Superspridare = person som sprider smitta/sjukdom till flera andra

Turistkorridor = möjliggör semesterresor mellan länder med låg smittspridning

Tvåmetersregler = avstånd mellan personer som inte är i samma sällskap

Underturism = här har en situation uppstått där turisternas anses för få för att orden ska klara sig ekonomiskt

Vårdskuld = vårdbehov som samlas på hög till förmån för mer akuta vårdåtgärder

Växtblindhet = noll förståelse för växternas betydelse för livet på jorden

Zombiebrand = brand som vilar under vintertäcket och blossar upp på nytt till våren

Zombiebombning = här handlar det om en gäst som bjuder in sig själv till möte som hålls genom videotjänsten Zoom

Källa: Svenska Dagbladet