Inspiro EQ Consulting inspirerar till ledare som skapar en bättre atmosfär och bättre resultat. För ett lyckat ledarskap krävs emotionell intelligens.

ANNONS

Berätta om ert Inspiro EQ Consulting och vad som gör er speciella?

”Inspiro EQ Consulting är experter på emotionell intelligens och hållbart ledarskap. Vårt uppdrag är att utveckla chefer till emotionellt intelligenta ledare för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap. Vår mission är att hjälpa chefer att utveckla sin emotionella intelligens för att bli ännu bättre ledare som skapar ett positivt arbetsklimat som leder till nöjdare medarbetare, som i sin tur bidrar till att öka företagets produktivitet och lönsamhet”, säger VD Louise Mebius.

”Våra deltagare får därför göra ett EQ-test för att identifiera vilka styrkor och utvecklingsområden de har. Emotionell intelligens handlar om hur man hanterar sig själv, hur man hanterar andra och hur man hanterar situationer. Under utbildningen arbetar vi med EQ-profilen genom olika övningar”.

”I dagsläget blir det än mer viktigt att ledare står stadiga och stabila i krisen för att kunna vara hållbara över tid. Vi tror på att varje ledare behöver jobba med sig själv först för att kunna hantera de situationer som dyker upp”, säger hon och tillägger att de även erbjuder coachning till ledare som står inför tuffa beslut, som nu i coronatider.

Hur har ni drabbats av corona?

”Utbildningssektorn har drabbats hårt på grund av att vi inte längre kan hålla IRL-utbildningar samt att företagen drar ner på utbildning och kompetens-utveckling. Vi märker av detta genom att vi har varit tvungna att skjuta upp planerade utbildningar till efter sommaren. Egentligen borde det vara tvärtom, det är nu som vi behöver satsa mer på hållbart ledarskap för att vi ska klara oss igenom krisen”.

Hur har ni märkt av att näringslivet försöker hjälpa varandra under coronakrisen?

”Vi tycker det är fint att se alla initiativ på sociala medier med grupper som startas för att stötta varandra , tips om varandras tjänster och en stark vilja att komma igenom det här. Det finns en ny kämpaglöd som vi inte har sett tidigare”.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om Inspiro EQ Consulting.

PS Supporten
Under coronakrisen är extremt många företag hårt drabbade, speciellt Sveriges småföretagare. PS Supporten är Dagens PS stöd för att med annonsering och artiklar om dessa bolag stödja svenskt företagande. Givetvis helt kostnadsfritt. För tillsammans hjälper vi varandra.

Vill du också få en artikel eller annons om ditt bolag som stöd under krisen – maila till [email protected] och skriv några ord om ditt bolag och de utmaningar du möter nu.