På medeltiden spred sig kunskap och lärdom från mun till mun och kunskap var lika med makt. När Johann Gutenberg under 1400-talet revolutionerade världen med boktryckarkonsten kunde man helt plötsligt trycka kunskapen i böcker och sprida den till gemeneman. Den revolutionerande tekniken och skiftet kan liknas med den tid vi befinner oss i dag, den industriella renässansen.

Mer data än någonsin finns lagrad och används genom artificiell intelligens (AI), IoT (Internet of Things), uppkopplade sensorer och adaptiv tillverkning, för att nämna några. I denna djungel av tekniska möjligheter behöver företag genomgå en digital transformation för att koppla ihop den virtuella världen med verkligheten. Det som en gång i tiden var en boktryckarpress är i dag en plattform som kan fånga kunskap och tillvägagångssätt som skapar kundupplevelser anpassade till dagens förväntningar och krav.

– Drivkraften för digital transformation idag är att företag inte bara börjat inse de enorma vinster som går att göra utan också förstå att det är ett krav för överlevnad att genom ny teknologi skapa en upplevelse utifrån kundens behov och förväntningar. Vi pratar om lönsamhet, effektivitet och hållbarhet där man skapar en miljö för öppen och säker innovation, säger Mårten Gustafsson, Nordenchef på Dassault Systémes.

City-Compass-3d

Uppkopplad kommunikation, värdefull information och tillgänglighet

När upplevelsen får stå i centrum och styra den digitala transformation som samhället behöver genomgå finns det en rad förväntningar och krav som måste tillgodoses för att företag ska dra största möjliga affärsnytta i det teknikskifte vi befinner oss i. Genom att skapa en sammankopplad länk mellan människa, produkt och process skapar vi en kedja där upplevelsen står i centrum.

– Precis som en bra process ska vara osynlig måste människa och produkt, tjänst eller lösning vara sammankopplade. Man förutsätter i dag användarvänligt gränssnitt utan behov av introduktion, manual eller utbildning och en tillgänglighet oberoende av var man är. Dessutom är förväntningarna också att den totala lösningen som skapar den slutgiltiga upplevelsen också är individanpassad, alltså försvinner fokus från mjukvara och hårdvara när data istället får ta plats och anpassa våra produkter, tjänster och lösningar på individnivå, förklarar Mårten.

För den perfekta kundupplevelsen förväntas exempelvis en produkt att vara konstant tillgänglig, både i form av data som uppdateras och optimerar produkten men också genom att skapa ett nätverk där användare kan komma med direkt feedback och få utlopp för sitt behov att påverka och förbättra produkten.

  • Om en bugg uppdagas i en produkt som gör att den inte fungerar som den ska förväntar du dig att det problemet åtgärdas automatiskt så att du vid nästa användningstillfälle kan använda den utan bekymmer, förklarar Mårten. Därför spelar artificiell intelligens (AI) nu en viktig roll när det kommer till att förutse vad som ska hända och åtgärda problem som ännu inte uppstått, fortsätter han.

Det är med andra ord en rad förväntningar och krav som styr hur vi upplever en viss produkt och tjänst. Dagens teknik har gjort att förväntningarna på kundupplevelsen ställer nya krav på företagen. Att bemöta kraven på en unik positiv upplevelse  genom att tillhandahålla produkter som är smart sammankopplade, individanpassade, universella och smarta ställer nya och mer komplexa krav på näringslivet.

ANNONS
ANNONS

Plattformen som länkar ihop virtuella världen med verkligheten

För att koppla samman människor med teknologi, där vi utgår från kundupplevelsen för att skapa affärsnytta och tillgodose de krav som ställsförklarar Mårten Gustafsson att det krävs en plattform som kopplar samman den virtuella världen med verkligheten.

  • För att hantera den komplexiteten som de nya kundkraven skapar behöver företag arbeta med en plattform som skapar direkta länkar mellan den virtuella världen och verkligheten. Genom en sådan plattform går det att simulera och visualisera hur verkligheten kan se ut digitalt. Man förser en virtuell upplevelse av verkligheten med egenskaper och teknologi som gör det möjligt för oss att förutse vad som ska hända och hur produkt, människa, natur och dess omgivning i en viss situation kommer reagera, förklarar Mårten. Detta gäller oavsett industri, produkt eller lösning, och vår 3DEXPERIENCE plattform används till allt från bil, flyg, smartphones och vitvaror till mjukvara, material, energikällor, finanstjänster och hela städer.

Singapore City har med hjälp av Dassault Systémes plattform, 3DEXPERIENCity, genomfört ett omfattande informationstekniskt projekt och byggt upp en digital tvilling av den kompletta staden för att simulera hur människor, natur och miljö påverkar staden och dess koppling till planeten. Plattformen fångar in hela staden och alla dess rörliga delar för att sedan kunna registrera vad som händer i realtid.

– Med hjälp av stadens digitala tvilling och realtidsdata från stadens invånare kan man simulera hur staden, människorna och dess natur påverkas i olika scenarion och följaktligen fatta hållbara, klimatsmarta och livsavgörande beslut. Allt ifrån hur man planerar stadens uppbyggnad 10, 50 eller 100 år framåt i tiden, hur man leder om trafik vid trafikincidenter, till planering av olika energikällor, nätverk eller evakueringsplatser vid exempelvis en gasläcka eller tsunami för att nämna några av alla dess möjligheter som denna digitala tvilling möjliggör, förklarar Mårten. Det är inte längre en enkel produkt vi levererar, det är ett helt flöde som skapar samhällsnytta, fortsätter han.

En mer automatiserad framtid

Den digitala transformationen behöver ske och den behöver ske nu. I kundupplevelsen och förväntningarna hittar vi de nyckelfaktorer som skapar långsiktig affärsnytta – ett säkrare och smartare samhälle med effektiva processer och system som kommunicerar med varandra. Framtiden i sin tur, förutspås bli ännu mer automatiserad och självdrivande där artificiell intelligens kommer spela en ännu större och viktigare roll.

– Hela processen, kundupplevelsen och plattformen kommer bli allt mer ihopkopplad och istället för att vi människor jobbar med alla beslut kommer man kunna skapa ett flöde där artificiell intelligens och robotar underlättar för människan i en allt mer automatiserad framtid, sammanfattar Mårten.

Är du intresserad av framtidens tekniker inom AI, AR, IoT och 5G? Läs mer på Innovationsbloggen.


Detta är en sponsrad artikel från Engage Agency.