Dagens PS krönikör Johan Hagegård ger handfasta tips på hur du utnyttjar framtidens teknik för att skapa ”verkligt” värde för ditt företag.

Detta är en krönika. I texten är det krönikörens åsikter som förs fram, inte DagensPS.

Vid det här laget har du säkert förstått att det ställs en del nya krav på dig som beställare, men också dig som leverantör, av tjänster inom immersiva tekniker (AR/VR). Det kan bland annat vara att det är dags att överge modeordet inom AR, visualisering, och övergå till interaktion som du kan läsa om i min tidigare krönika. Och det kan också vara att sluta ställa dig frågan om vad immersiva tekniker kan göra för din verksamhet och snarare ställa dig frågan hur du på bästa sätt förbereder dig för dessa tekniker/framtiden. Det, och fem kritiska faktorer till interaktion, kan du läsa om här.

Nu står du kanske inför ditt första riktiga projekt inom AR och kliar dig förvirrat i huvudet. Det var ju så enkelt förut i dina tidigare projekt på mark som du känner väl, men hur ska du resonera nu? Vad är ’best practice’ i en bransch som fortfarande har båten på land eller precis har sjösatt? Och hur ska du göra för att skapa något hållbart, skalbart och framtidssäkrat? Här kommer några punkter ur min egen arbetsprocess som kan vara bra för dig att fundera över när du ger dig ut på nya farvatten.

Driver din applikation verkligt värde?

Det låter kanske självklart, men måste ändå vara den första fråga du ställer dig. Och fokus bör ligga på ordet ”verkligt”. Är värdet något du kan räkna på? Minskade kostnader, ökade intäkter, ökad effektivitet eller vad? Ökad varumärkeskännedom räcker inte för att ta oss från visualiseringsfasen till interaktionsfasen. Läs mer om varför här.

Är din applikation uppslukande?

Man har antagit ordet immersiva tekniker som samlingsnamn för VR, AR och MR av den enkla anledningen att det är grundstenen i upplevelsen. Immersive betyder just uppslukande. Att upplevelsen ska lura användaren. En del kallar det alternativa verkligheter. Lägg extra energi på detaljerna i dina hologram. Få hjärnan att tro på det den ser. Och det handlar inte bara om bra grafik. Det kan vara latenta ljud som skapar lugn, oro eller glädje. Och det kan vara effekter som dimma, vibrationer eller damm. Vi brukar prata om att det är imperfektionerna som skapar verklighetskänslan.

ANNONS
ANNONS

Skapar din applikation nyfikenhet?

Nyfikenhet är grunden till att utforska. Nyfikenheten att hitta nya sätt, utforska nya dimensioner och uppfinna nya lösningar. Användaren behöver knyta an till sin nyfikenhet för att på riktigt fördjupa sig i din applikation. Så länge du försöker översätta din 2D-värld till 3D så kommer användarna bara anse att detta har de redan sett.

Interaktion och dialog

Den självklara grundbulten för att lämna visualiseringsfasen av AR och gå över till den mer attraktiva och värdedrivande interaktionsfasen är just interaktion. Själva interaktionen kan delas upp i några olika delar. Dels interaktionen med varandra. Skapa möjligheter för människor att interagera med varandra i din applikation. Antingen genom att dela samma upplevelse, eller genom att erbjuda möjligheten att interagera med varandra på distans. Och även genom att interagera med andra system. Detta är nog den viktigaste punkten. Som en del av detta vill jag också skjuta in dialogen. Att inte bara lyssna på vad andra system har att säga (för då visualiserar du bara det de säger) utan också svara och ge input till systemen. Det är enda sättet att driva verkligt värde.

Ambition

Har du ambitionen att på riktigt ersätta dina befintliga system med lösningar i AR? Om vi är överens om att när vi väl gått igenom visualiseringsfasen och gått över i interaktionsfasen kommer vi landa i integrationsfasen. Fasen som är den verkliga grädden på moset. Det är här som våra AR-lösningar är lika självklara som smartphonen är i dag. Och tänk på att det är bara 10 år sedan den lanserades. Om vi är överens om det – att AR är en integrerad del av vår vardag – skapar du då en applikation som driver åt det hållet? Du kommer givetvis göra om din applikation många gånger innan denna fas träder in, men så länge du har ambitionen så skapar du applikationer som är hållbara, skalbara och aktuella.

För till syvende och sist handlar det om att den som lär först lär sig bemästra seglen, rodret och snörena (tror visst det heter tampar) kommer också ha störst chans att klara av seglatsen på dessa nya, ständigt föränderliga, farvatten.

Jag hoppas du håller med mig om att framtiden inte är vad den brukade vara och att du snart kommer igång med ditt första AR-projekt.