Joakim Jardenberg om ett tankesätt som vi kanske ska ta från mjukvaruvärlden och in i resten av världen?

Om hur det var förr, när en uppdatering av ett program innebar en flyttlåda med disketter en gång om året. Om hur det är nu, när ständiga uppdateringar är en del av vardagen. Om hur det påverkar synen på att ”vara klar” och hur vi behöver organisera oss annorlunda. Och kanske är det ett tankesätt som vi ska ta från mjukvaruvärlden och in i resten av världen – iterativ utveckling. OBS! En sak som borde framgå tydligare; för många företag och organisationer är i dag teknikutveckling en del av kärnverksamheten. Som i fallet med Aftonbladet och Helsingborgs stad. Och då behöver man rejäl kompetens inhouse. Ergo; organisationen påverkas.

ANNONS
ANNONS

Varje dag ger Joakim Jardenberg DagensPS läsare en snabb sammanfattning av dagens snackis. Något intressant från internet- och teknikvärlden i en kort kommentar. Vad handlar det om, varför är det viktigt och vad betyder det för dig? Rakt upp och ner, på cirka fem minuter.

Joakim Jardenberg är bland annat senior rådgivare inom media- och internet, affärsängel, investerare och debattör blandar och ger på nyhetsfronten i den digitala och sociala medievärlden.