Jag har under mina snart 20 år som ledarskapscoach i näringslivet och i politiken märkt att de flesta ledare och organisationer saknar tydliga mål och visioner. I de fall organisationen har mål och visioner är de tydliga för ett fåtal personer i toppen men inte i resten av organisationen. Konsekvensen av att ha otydliga eller inga mål är att de är helt omöjliga att nå vilket i sin tur skapar stress och frustration hos medarbetare och chefer. Dessutom gör det att du som ledare ofta får göra alldeles för mycket själv och att du inte har rätt person på rätt plats då ni inte vet var ni är på väg.

Även om du tycker att du har tydliga mål är de ofta bara tydliga för dig, i ditt huvud. Om du inte får med dig dina medarbetare eller din organisation beror det på att du är otydlig både med målen och som ledare.
Jag startar alla mina coachsamarbeten med att ge feedback på kundernas mål. Jag coachar dem att göra målen tydligare och mer stretchande. Därefter börjar vi jobba med energin eftersom hög energi är avgörande för hur tydliga de är som ledare. Det snabbaste, enklaste och, enligt mig, roligaste sättet att ha hög energi är genom fysisk träning och ett högt välmående. 

Därefter ser vi till att kunderna hittar sitt Core Genius, d v s vad de är bäst på och vad de har mest passion för. Vi organiserar ledarna och medarbetare efter talang och passion i relation till organisationens mål. Allt detta tillsammans gör att organisationen når sina mål mycket enklare, snabbare och effektivare än vad de trodde var möjligt.
Av alla vuxna människor i västvärlden är det bara fyra procent som sätter upp tydliga mål och som dessutom skriver ner dem. Visst funderar alla till vardags över vem vi vill vara och vad vi vill uppnå men hos de flesta stannar det just där, vid funderingar och dagdrömmar. I den formen är de också ofärdiga och okonkreta och de hjälper dig inte att fokusera din energi rätt för att verkligen uppnå målen.

Här är 5 tips ur vår bok ”Tuff kärlek – för ledare” på hur du sätter mål och ser till att du når dem:

1. Skriv ner dina mål och vad du vill uppnå. Anledningen är att du ska göra målen konkreta och därmed fokusera din energi på att verkligen uppnå dem. När du ser människor som ständigt verkar uppnå sina mål kan du vara säker på att det inte är en slump, utan har att göra med hur vi fungerar som människor. 

2. Kommunicera dina mål och vad du vill uppnå. Så snart du har ett klart mål, som är konkret, inspirerande och innebär att du verkligen har bestämt dig för att uppnå det behöver du kommunicera det med din omvärld. Då börjar du fungera som om målet redan är uppnått, eller åtminstone som om vägen dit bara är en formsak. När målet är satt fungerar vi som en målsökande missil. Det är hela hemligheten bakom att agera målmedvetet. 

ANNONS
ANNONS

3. De flesta vet inte vad de vill. De vet dock vad de inte vill, och fokuserar all sin kraft på det. Problemet är att det vi fokuserar på växer, vilket innebär att resultatet blir det vi inte vill. Vi börjar alltid alla coachsamarbeten med individer och organisationer med att fråga vad de vill, vilka mål de har. Oftast har de diffusa mål, ibland gamla mål, så det första de får göra är att revidera gamla mål och att vara så konkreta de bara kan med de nya. Vi jobbar alltid med tre områden, business, ledarskap och välmående, som blir de fokusområden vi använder i coachingen. 

4. Det vi har i våra liv är ett resultat av saker som vi gjort. Så långt brukar alla på våra seminarier och kurser vara med. Om vi vill öka omsättningen med fem procent gör vi ofta lite mer av samma sak som vi alltid har gjort. Men om vi vill öka omsättningen med 50 procent, ska vi då göra 50 gånger så mycket av det vi alltid har gjort? Förutom att det förmodligen skulle ta mer än dygnets 24 timmar är det inte en strategi som är särskilt framgångsrik. Detta för att 80 procent av det vi gör bara genererar 20 procents resultat, vilket kallas Paretos lag eller 80/20-regeln. Effektivitet handlar om att prioritera och prioritera innebär att välja bort för att kunna välja till något annat som är bättre. Du behöver ta reda på hur du använder dina resurser bäst för snabbaste och mest effektiva vägen till målet och de resultat du vill ha. 

5. Hävstången finns i energin. Ska du öka omsättningen med 50 procent är det inte heller i det du gör som hävstången finns. När vi har rett ut vad våra kunder vill, även om de inte är klara i detalj, går vi vidare till den energinivå de har. Vi hoppar alltså över aktioner, handlingar, det de faktiskt gör. Den stora hävstången finns nämligen i energin, det vill säga den energinivå du har när du agerar. Om du är sur och irriterad och har låg energi får du ett (lågt) resultat, men om du är i din potential, allt flyter på, du träffar rätt personer i korridoren, de du ringer till svarar, kan du göra precis samma saker, men du får ett mycket bättre resultat. Vi fokuserar väldigt mycket på den energi du har när du vill uppnå dina mål. Här jobbar vi mycket med att rensa i prylar, relationer och i kroppen. Du ska ha ett hem som du älskar att vara i och hämtar kraft ifrån, du ska ha relationer som ger energi och du ska känna dig stark och kraftfull i kroppen. När allt detta är klart så ser du mycket tydligare vilka de 20% aktioner som ger 80% av resultatet är. 

Malin Dohlwitz-Strindlund, VD, har sedan 1997 framgångsrik verkat som professionell resultatcoach och ledartränare och är en av grundarna till CoachPower Sweden AB. Hon är en av Sveriges absolut främsta coacher och har många stora ledare och toppolitiker som sina kunder.