”Vi kan inte kommentera enskilda ärenden. Men självklart är det inte bra om någon får rapporten i förväg”, säger Martin Hedensiö, kommunikationschef för Nasdaq OMX i Europa.

ANNONS

En grundprincip i börsens regelverk är att alla ska ha tillgång till information samtidigt. När det finns misstanke om regelbrott gör börsen en utredning som kan leda till en anmälan till disciplinnämnden, som då kan besluta om till exempel böter.

På Volvo har man en ”hygglig uppfattning” om hur det gått till när rapporten läckte ut, enligt presschef Karin Wik.

”Utredningen är inte helt färdig ännu, men man har kommit åt siffrorna elektroniskt på något sätt. Vi tycker själva att det är allvarligt och arbetar intensivt med frågan”, säger hon.

ANNONS
ANNONS