Stämningsläget bland tyska konsumenter har lyft till den högsta nivån på sju år, visar en indikator från marknadsundersökningsföretaget GFK.

ANNONS

Indikatorn steg till 8,5 i mars, den högsta siffran sedan januari 2007.

I februari låg samma indikator på 8,2 enligt reviderade siffror och analytiker hade i snitt räknat med 8,2 i mars också.

En viktig förklaring till den höga konsumentindikatorn är att tyska hushåll är mer positiva om utsikterna för sina löner än vid något annat mättillfälle sedan januari 2001.

ANNONS
ANNONS

GFK:s indikator bygger på en enkät med omkring 2 000 tyska hushåll.