Den lettiska ekonomin, som plågas av en inflation på nästan 18 procent, bromsar in kraftigt enligt landets centralbankschef Ilmars Rimsevics.

ANNONS

– Betydligt lägre inhemsk efterfrågan har lett till minskat import, vilket bekräftar trenden med ett vikande underskott i handelsbalansen, förklarade han i samband med ett beslut att lämna landets styrränta oförändrad.

Den lettiska centralbanken har halverat prognosen för årets tillväxt från 5 procent till 2,5 procent. Något behov av att stimulera ekonomin med lägre styrränta ser inte banken.

ANNONS
ANNONS