BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,4 procent i år, skriver ESV i ett pressmeddelande. Draghjälp kommer från stark inhemsk efterfrågan och en kraftig ökning av offentlig konsumtion till följd av migrationen.

ANNONS

Nästa år väntas tillväxten bromsa in till 2 procent, men efterfrågan på arbetskraft är hög, vilket väntas trycka ned arbetslösheten till 6,4 procent.

Det finansiella sparandet 2017 blir negativt, –16 miljarder kronor.

För 2018 räknar ESV med att tillväxten fortsätter bromsa in till 1,6 procent, medan det finansiella sparandet åter är positivt.

Det så kallade utgiftstaket klaras alla år, men däremot kommer överskottsmålet inte att nås under prognosperioden, enligt ESV.

Moderaternas ekonomisk politiske talesperson Ulf Kristersson tycker att siffrorna på kort sikt ser ”rätt bra” ut, men anser att det är nu i en högkonjunktur regeringen ska passa på att genomföra reformer för de långsiktiga problemen.

”Vi har väldigt många människor som om bara några år kommer ut på arbetsmarknaden och som inte kommer att jobba om vi inte gör väldligt stora förändringar i svensk politik”, säger Kristersson.

TT: Finns det anledning att oroas över de offentliga finanserna?

ANNONS
ANNONS

”Att det går bra just nu beror inte på att regeringen är stram utan på att högkonjunkturen drar in enorma skatteinkomster. De varierar väldigt mycket över åren medan permanenta utgifter inte varierar så mycket”, säger Kristersson.

Eller via Facebook!