Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektör Helena Dyrssen fick veta att SVT:s Uppdrag granskning hade begärt ut handlingar som rörde deras tidigare kollega Frank Belfrages misstänkta skatteflykt. Med Hanssons goda minne ringde då Dyrssen upp Belfrage för att berätta det.

”Jag känner Frank för vi har varit kollegor sedan tidigare, och då var min tanke att jag skulle berätta för Frank att Skatteverket har lämnat ut uppgifter, som vi är skyldiga att göra enligt den tryckfrihetsrättsliga lagstiftningen”, säger Dyrssen i onsdagens Uppdrag granskning.

Enligt Dyrssen ”kunde det se snyggt ut” att informera Belfrage.

Vänskapskorruption?

Hansson, Dyrssen och Belfrage hörde under alliansregeringens tid vid makten 2006-2014 till de allra högsta politiskt tillsatta tjänstemännen under ministrarna. Hansson var statssekreterare på finansdepartementet under Anders Borg, Dyrssen hade samma titel på statsrådsberedningen under Fredrik Reinfeldt och Belfrage hade motsvarande ställning – kabinettssekreterare – på utrikedepartementet under Carl Bildt.

På Uppdrag gransknings fråga om Dyrssen inte skulle ha ringt Belfrage om hon inte hade känt honom, svarar hon:

”Ja, så kan du tolka det.”

Belfrage ska dock inte ha svarat när överdirektören ringde.

ANNONS
ANNONS

Gdbekräftar

Belfrage är en av de över 9 000 svenskar som på senare år har gjort så kallade självrättelser i sina deklarationer, ett slags amnesti som går ut på att man i efterhand frivilligt tar upp tillgångar utomlands som man skulle ha skattat för och på så vis slipper straff. Hur stora tillgångar Belfrage haft i utlandet, eller hur länge, har inte framgått. Han har inte velat svara på frågor.

Generaldirektör Ingemar Hansson bekräftar i tv-programmet vad som hänt:

”När vi hade fått in den här ansökan som stack ut och mina medarbetare informerade oss om den i början av mars, då sade Helena att hon tänkte ringa Frank Belfrage eftersom det var så speciellt och jag hade i den stunden inga invändningar mot det, men i efterhand tycker jag det vore bättre om hon inte hade ringt.”

Det var olämpligt, säger han i efterhand, eftersom det kan uppfattas som att Skatteverket särbehandlar någon.

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!