År efter år har vårdkoncernen Attendo gjort rörelsevinster runt en halv miljard kronor. Men genom jättelån från ägarna till extrema, skattefria räntesatser försvann vinsten. Det blev till och med stora förluster och därmed ingen bolagsskatt.

ANNONS

Efter frän kritik backade Attendo och andra bolag. Men nu kan de gamla förlusterna, som uppkom med räntesnurrornas hjälp, användas till att kvitta bort framtida vinster – ingen bolagsskatt nu heller.

– Och mot det finns principiellt inget att invända från Skatteverket, säger Börje Noring, revisor på Skatteverket.

I april i fjol skickade Attendo ut ett pressmeddelande där man sade sig ta intryck från den skattekommission som finansminister Anders Borg tillsatte.

”Aktieägarlån är ett vanligt sätt att finansiera bolagsförvärv och är helt förenligt med svensk skattelagstiftning”, skrev Attendo då.

Men upplägget med aktieägarlån avskaffades ändå. Formellt togs de bort den 21 mars 2012.

Sedan dess har Attendo fått rätt mot Skatteverket i Kammarrätten, en dom som Skatteverket överklagat till Högsta förvaltningsrätten.

ANNONS
ANNONS

Skatteverket anser att Attendoägarnas aktieägarlån som löpte med onormalt höga 15 procents ränta enbart användes för att komma undan bolagsskatt.

Huvudägare är riskkapitalbolaget Industrikapital.