Det här visar nya beräkningar av ESV och KI.

ANNONS

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI) har på uppdrag av Svenska Dagbladet räknat på vad staten kan förlora i skatteintäkter när priserna rasar på bostadsmarknaden.

Redan vid ett mindre prisfall på fem procent kan över 20 miljarder kronor i skatteintäkter försvinna, visar beräkningar, enligt SvD som konstaterar att det är reavinstskatten som är den viktiga pusselbiten i sammanhanget.

”I en ren statistisk kalkyl, som bara ser på just kapitalvinster, skulle varje procentenhet i prisfall leda till en miljard kronor mindre i skatteintäkter”, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV, till tidningen.

Ett prisfall i Stockholm med skyhöga kvadratmeterpriser skulle få hårdare, negativ skatteeffekt – enligt antagandet – än om priserna faller i Sollefteå, som nämns i exemplet. I Sollefteå är kvadratmeterpriset 2.000 kronor medan priset per kvadrat är långt över 100.000 kronor i Stockholm – och stora prisfall där många hushåll tvingas s’lja sina bostäder med förlust skulle inte oväntat få större effekter på kapitalvinstskatterna, framgår det.

Om dessutom fler väljer att bo kvar – på grund av fallande bopriser – spär det på effekten ytterligare, skriver SvD.

ANNONS
ANNONS

”Vår beräkning är 20 miljarder lägre BNP skulle ge ungefär 10 miljarder lägre skatteintäkter. Därtill kommer den direkta effekten på reavinstbeskattningen av ett bostadsprisfall”, säger Karolina Holmberg – bland annat – på KI i artikeln.