”Hushållens marginaler och möjligheter att spara har förbättrats avsevärt”.

ANNONS

I en färsk rapport från Swedbank och Sparbankerna, som refereras av Dagens Industri, är slutsatsen att sparutrymmet är gott hos de flesta svenska hushåll.

Enligt granskningen kan många hushåll spara mellan 15 000 och 20 000 kronor varje månad. Hänsyn har tagits för boende- och levnadskostnader och kontentan är att möjligheterna att spara är väsentligt bättre i dag än för femton år sedan.

En genomsnittlig tvåbarnsfamilj i småhus har ett potentiellt sparutrymme på 20 000 kronor i månaden, enligt bankerna.

Sambor utan barn kan spara mest

”Högre inkomster, lägre skatter och lägre räntor har bidragit till hushållens förbättrade ekonomi. Störst marginaler och möjlighet till ökat sparande har sammanboende utan barn i bostadsrätt”, säger Arturo Arques, enligt Di, som uppger att ensamstående med barn enligt kartläggningen har lägst möjlighet att spara.

”Givet dagens höga bostadspriser är det ofta tufft ekonomiskt för ensamboende, med eller utan barn, särskilt i Göteborg och Stockholm. Ofta lever man då med betydligt lägre marginaler än andra typhushåll på mindre orter”, säger Arturo Arques till tidningen.

ANNONS
ANNONS

Bilkostnader ingår inte bankens räkneexempel, framgår det. För hushåll med bil begränsas konsumtionsutrymemt med flera tusenlappar per månad.