Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet (KI), som speglar företagens och hushållens syn på ekonomin, föll till 100 i augusti, från 102,3 i juli. Trots nedgången pekar nivån på ett normalläge i ekonomin, enligt KI.

Läget bland industriföretagen bidrog främst till nedgången. Bolagen uppger att orderingången från exportmarknaden minskat, medan den ser god ut från hemmamarknaden.

Även bland hushållen sjunker förtroendet för ekonomin. Indikatorn backade från 95,2 i juli till 93,9 i augusti. Även i juli föll indikatorn.

ANNONS
ANNONS