Nordea Bank redovisar lägre resultat än väntat i fjärde kvartalet.

aktieinvest-sponsorbanner

Bolagets totala intäkter uppgick till 2 228 miljoner euro (2 610), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 387 miljoner euro.

Räntenetto uppgick till 1 109 miljoner euro (1 209), väntat 1 154 miljoner euro.

Provisionsnetto blev 839 miljoner euro (867), väntat var 856 miljoner euro.

Kreditförluster uppgick till -71 miljoner euro (-129), väntat -106 miljoner.

Rörelseresultatet blev 796 miljoner euro (1 248), väntat rörelseresultat var 902.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 629 miljoner euro (1 100), analytikerkonsensus 687.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 euro (0,27).

Nordea föreslår 0,68 euro i utdelning (0,65) väntat 0,67.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,5 procent (18,4). I föregående kvartal var nivån 19,2 procent.

”Mot slutet av 2017 påverkades vi negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna. Neddragningen av bankens risknivå, med minskad exponering mot Ryssland och inom Shipping, Offshore & Oil Services drog också ner intäktsnivåerna”, säger vd Casper von Koskull i rapporten.

”Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017. Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet”, säger Nordea-chefen.

Nordea, MEUR Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Intäkter 2 228 2 387 -6,7% 2 610
Räntenetto 1 109 1 154 -3,9% 1 209
Provisionsnetto 839 856 -2,0% 867
Kreditförluster -71 -106 -129
Rörelseresultat 796 902 -11,8% 1 248
Nettoresultat 629 687 -8,4% 1 100
Resultat per aktie, EUR 0,15 0,27
Utdelning per aktie, EUR 0,68 0,67 1,5% 0,65

Lars Johansson
[email protected], 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire