Finansministern får grönt ljus för höjd skatt på sparande.

Varken Konsumentverket eller Pensionsmyndigheten har något negativt att säga om Magdalena Andersson (S) aviserade skattehöjning på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar, skriver SvD Näringsliv.

Kritiken har annars stormat mot regeringens förslag. I synnerhet från pensions- och försäkringsbranschen. Svensk Försäkring, Svenska Fondhandlareföreningen, Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Fondbolagens Förening och Aktiespararna sågar alla förslaget.

Även Regelrådet är kritiskt medan Ekonomistyrningsverket vill se ett tydligare underlag för skattehöjningen i regeringens promemoria.

TCO avstyrker förslaget helt medan Konsumentverket, Skatteverket och Pensionsmyndigheten inte har några invändningar mot förslaget i sina remissvar.

ANNONS
ANNONS

”Förslaget får endast mindre ekonomiska konsekvenser för befintliga sparare. Pensionsmyndigheten har därför inget att invända mot förslaget utifrån att sparformen sannolikt fortsatt har skattemässiga fördelar för spararen”, skriver Pensionsmyndigheten i sitt svar, enligt Svenska Dagbladet, som uppger att varken Finansinspektionen eller Konsumentverket heller har några invändningar mot regeringens planerade skattehöjning på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.