Gruvbolaget Boliden inleder idag sin kapitalmarknadsdag i Stockholm och presenterar en uppdaterad investeringsplan.

Det följs av ett gruvbesök i finska Kevitsa, vilken förvärvades vid halvårsskiftet 2016, i morgon. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Utgångspunkten för vår strategi är stabila och effektiva verksamheter. Vår företagskultur är central för att utveckla produktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt är vår förmåga att kombinera stora investeringar och ny teknik med högt personligt ansvarstagande en av våra största styrkor. Vi lägger stor kraft på att förbereda oss väl för konjunktursvängningar, i en bransch som är volatil och kapitalintensiv är detta grundstenar för långsiktigt värdeskapande”, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef i Boliden.

Boliden beskriver under dagen en uppdaterad investeringsplan för koncernen. Under 2018 planeras investeringar på något över 6 miljarder kronor främst i gråbergsavverkning, dammprojekt, svavelsyraverk, djupförvar och en krosstation i Aitik.

ANNONS
ANNONS

I samband med besöket i Kevitsa ges möjlighet att närmare studera utvecklingen av gruvan som togs i drift 2012. Produktionen består av två metallkoncentrat innehållande koppar, nickel, guld, platina, palladium och kobolt. Resultatet under det första året i Bolidens ägo var en vinst på 53 miljoner euro att jämföra med en förlust på 22 miljoner euro för motsvarande period föregående år.

”Integrationen av Kevitsa till Bolidens verksamhet har gått bra. Vi har kunnat utnyttja de synergieffekter vi identifierade innan förvärvet och produktionen har präglats av hög stabilitet. I Bolidenområdet minskar produktionen från 2018-2020 som en följd av att Maurlidengruvan slutbryts. I Garpenberg håller en studie på att slutföras för att öka produktionen till 3 Mton per år från och med 2020”, säger Mikael Staffas, direktör för Boliden gruvor.

”Förvärvet av Kevitsa har skapat en långsiktigt stabil försörjning av nickel- och kopparkoncentrat till Harjavalta och Rönnskär. I enlighet med vår strategi stärks därigenom möjligheterna att optimera värdeskapandet inom Boliden”, säger Kerstin Konradsson, direktör för Boliden smältverk.