Klår förväntningarna på flera punkter. Men snart sjunker efterfrågan, spår verkstadsjätten.

Verkstadsjätten Alfa Laval redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 4,25 kronor (4,25).

Omsättningen uppgick till 10 112 miljoner kronor (9 904), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 9 704.

Rörelseresultatet blev 1 377 miljoner kronor (820), väntat rörelseresultat var 1 306. Rörelsemarginalen var 13,6 procent (8,3).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 611 miljoner (1 488).
Justerad ebita-marginal blev 15,9 procent (15,0). I föregående kvartal var marginalen 16,0 procent.

Orderingången under fjärde kvartalet landade på 9 780 miljoner kronor (8 709).

Resultatet före skatt var 1 358 miljoner kronor (877), analytikerkonsensus 1 282.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 1 061 miljoner kronor (616).

Resultat per aktie hamnade på 2,52 kronor (1,46).

Alfa Laval föreslår 4,25 kronor i utdelning (4,25) väntat 4,39.

Bolagets utsikter:

”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet”.

I niomånadersrapporten uppgav bolaget: ”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2017 kommer att vara något högre än i det tredje kvartalet”.

Alfa Laval, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 10 112 9 704 4,2% 9 904
Rörelseresultat 1 377 1 306 5,4% 820
Rörelsemarginal 13,6% 13,5% 8,3%
Resultat före skatt 1 358 1 282 5,9% 877
Nettoresultat 1 061 616
Resultat per aktie, kr 2,52 1,46
Utdelning per aktie, kr 4,25 4,39 -3,2% 4,25
Orderingång 9 780 8 709