Samtidigt fortsätter hushållens skulder att öka. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet, som presenteras nu på torsdagen.

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet sjönk under fjärde kvartalet 2017. Nettoförmögenheten backade med 76 miljarder kronor (-0,5 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 14.060 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet gick ned med 5,5 miljarder kronor till 18.087 miljarder kronor.

Det här är ett trendbrott. Inte sedan första kvartalet 2016 har förmögenheten minskat och enligt SEB beror  nedgången främst på minskade fastighetstillgångar men också på en försvagad ökningstakt i aktie- och räntetillgångar.

Fastighetstillgångarna minskar

Mätt i kronor sjönk fastighetstillgångarna med 85 miljarder, motsvarande en nedgång med 1,1 procent, enligt SEB:s Sparbarometer.

Hushållens nysparande uppgick till 53 miljarder kronor under fjärde kvartalet – en ökning med drygt 47 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (36 miljarder).

Under det aktuella kvartalet ökade hushållens skulder med 71 miljarder kronor (1,8 procent), vilket är en något lägre ökningstakt än föregående kvartal (2,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till drygt 7,5 procent.

ANNONS
ANNONS

Konsumtionslån ökar snabbt

Det är den högsta ökningstakten sedan 2010. Hushållens konsumtionslån ökade åter i snabbare takt än övriga skulder med en ökningstakt på 2,1 procent. Övriga lån ökade med 0,8 procent, CSN-lånen med 1 procent och bostadslånen med 2 procent. Bostadslånen står för 77,4 procent av  hushållens samlade skulder.

”Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter att öka, och nu i den högsta årsökningstakten sedan 2010. Den utvecklingen kommer att fortsätta när äldre, mindre lån successivt byts mot nya, större lån. Den processen fortgår även om bostadspriserna sjunkit och Finansinspektionen infört ett skärpt amorteringskrav”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.