Störtdyker 15 procent nu på morgonen efter rapportbesvikelse.

ANNONS

”En ’katastrofrapport’ kanske är att ta i, men den är chock för många”, säger Dagens Industris Ulf Petterson i programmet Börsmorgon.

Det Di:s expert syftar på är att den redan pressade småspararfavoriten Fingerprint Cards redovisar ett rörelseresultat som missar redan lågt ställda förväntningar kraftigt. Vinsten blev hälften så stor som analytikerna hade förutspått.

Fingerprint Cards redovisar en minskad omsättning men något högre än väntat under tredje kvartalet 2017. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 841,4 miljoner kronor (1 862,3), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 822. I mitten av september gick Fingerprint Cards ut med en prognos att omsättningen väntades landa i intervallet 800-840 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 52,4 miljoner kronor (766,8), med en rörelsemarginal på 6,2 procent.

Bruttomarginalen var 33 procent (49). Genomsnittspriset, ASP, uppges ha minskat 30 procent i årstakt för 2017.

Resultatet före skatt var 65,5 miljoner kronor (767,1), analytikerkonsensus 115. Resultatet efter skatt blev 50,1 miljoner kronor (597,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (1,87). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 174,7 miljoner kronor (134,5) och likvida medel vid periodens utgång ökade till 1 011 miljoner kronor (931,7).

”När det gäller marknaden ser vi ett antal samverkande teknologiska trender och osäkerhetsfaktorer som gör att våra kinesiska OEM-kunder har varit mycket avvaktande under kvartalet. Osäkerheten har fått till följd att våra kunder har kortat ner sina planeringshorisonter och komponentlagren i värdekedjan har minskat från normalnivåerna. Vi ser även tecken på konsolidering i värdekedjan. Detta har hämmat marknadstillväxten och våra leveranser under kvartalet”, konstaterar vd Christian Fredriksson i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Han beskriver att bolaget bedriver ett antal initiativ för att återgå till tillväxt och förbättrad lönsamhet, bland annat en kombination av teknik- och produktutveckling för att driva ner produktionskostnaderna och utveckla nya innovativa produkter. Dessutom även affärsutveckling för att öka antalet tillämpningsområden.

”Vi har även för avsikt att implementera ett antal effektiviseringsåtgärder i syfte att minska våra kostnader”, skriver biometrichefen.

Fredriksson beskriver att han förväntar sig lägre leveransvolymer under årets fjärde kvartal jämfört med det tredje kvartalet, på grund av säsongseffekten i branschen.

Fingerprint Cards, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 841,4 822 2,4% 1 862,3
Rörelseresultat 52,4 766,8
Rörelsemarginal 6,2% 41,2%
Resultat före skatt 65,5 115 -43,0% 767,1
Nettoresultat 50,1 597,6
Resultat per aktie, kr 0,16 1,87