Här är skälet till att tidningens expert varnar för ett skrämmande scenario.

Boven i dramat är de frikostiga ränteavdragen, som nu bör minskas, skriver Dagens Industris Magnus Dagel i dagens tidning.

”Om räntorna normaliseras drabbas inte bara konsumtionen hårt – även statsfinanserna hotas av en veritabel bomb”, befarar han.

Varningen utfärdas som en följd av de snabba konsumentlånen, som ökar och försätter många hushåll i skuldträsket. Dessa lån subventioneras av staten, trots riskerna, samtidigt som sparande beskattas.

Det är en fälla, menar Di-skribenten, och pekar på att hela 82 procent av de farligt subventionerade konsumentlånen är bostadslån. Och bolånestocken har enligt SCB – som refereras i artikeln – ökat med hisnande 266 procent på 15 år.

Därutöver är många bostadsföreningar skuldtyngda, framhåller Dagel och konstaterar att många glömmer bort det.

ANNONS
ANNONS

Han förklarar att den totala skuldbördan som svenska hushåll i dag dras med ökat med över 180 procent sett till den totala disponibla inkomsten, och då är bostadsrättsföreningarna inte inkluderade. Siffrorna kommer från Riksbanken, framgår det.

Magnus Dagel radar upp den ena siffran efter den andra i sin analys, med hänvisningar till offentlig statistik, och han slår fast att även om mycket ser bra ut på pappret skulle en upptrappad räntehöjning från Riksbanken, som riksbankschefen Stefan Ingves aviserat, få förödande konsekvenser.

”1 procent högre ränta skulle medföra ytterligare boräntekostnader på cirka 33 miljarder kronor. Till det kommer räntor på konsumtionslån”, skriver Dagel i Di och betonaratt det även skulle påverka statskassan hårt som en effekt av ”den generösa avdragsrätten på 30 procent för utgiftsräntor”.

Det här skulle leda till att ”en veritabel bomb exploderar i statsbudgeten”, konstaterar Di:s expert och lyfter fram ännu fler relevanta siffror i sammanhanget.

I dagsläget är det ingen fara på taket, påpekar han förvisso, men vid en markant höjning av räntorna får det extrema följder för både hushåll och staten, befarar Magnus Dagel och understryker att det är dags att nu minska ränteavdragen för att undanröja dessa ekonomiska hot.