Senaste nytt

annons
annons
De är vinnare på nytt handelsavtal

De är vinnare på nytt handelsavtal

  • TT
  • 30 augusti, 2016

Svensk fordons- och läkemedelsindustri kan bli vinnare om det blir ett nytt handelsavtal mellan EU och USA. Men det kommer också att finnas förlorare.

De politiska utspelen haglar just nu kring ett eventuellt nytt handelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP. Blir det inget avtal händer egentligen ingenting. Handeln fortsätter med samma regler som tidigare.

”Det är inte så att världen står och faller med det här avtalet”, säger Henrik Isakson, expert på frihandelsavtal på Kommerskollegium.

Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, har gjort beräkningar som visar att Sveriges export till USA skulle kunna öka med runt 17 procent om TTIP blir verklighet. Samtidigt skulle importen från USA öka med omkring 15 procent. Men siffrorna ska tas med en stor nypa salt, påpekar Henrik Isakson, eftersom de bygger på mängder av antaganden.

Motorfordonsindustrin i Sverige skulle kunna bli en vinnare eftersom ett av områdena är tullar. Det finns också olika regler i USA och EU för hur man garanterar att bilarna är säkra och funktionsdugliga. Om man får reglerna att bli lika varandra, skulle det bli lättare att sälja fordon i USA, säger han.

ANNONS
ANNONS

Det samma gäller läkemedelsindustrin. Om EU och USA kan enas om att lita på varandras kontrollmyndigheter, så att mediciner till exempel inte måste testas två gånger, kan det sänka bolagens kostnader.

Svenska företag som är i sin linda eller kanske inte ens existerar i dag kan också bli vinnare, i framtiden, enligt Henrik Isakson.

”En huvudpoäng med avtalet är att inrätta system så att man undviker att handelshinder uppstår från början, som samarbete kring regleringar.”

Men ett nytt handelsavtal skulle också leda till att enskilda bolag slås ut.

”Ökad konkurrens leder per definition till att vissa företag slås ut. Men vilka branscher det kan röra sig om vill jag inte spekulera i”, säger Henrik Isakson.