Efter två rekordartade år och ett fortsatt starkt 2017 väntas trenden fortsätta in i nästa år.

Det säger Johan Flintull från Carnegie Corporate Finance under en presentation vid Catelladagen på torsdagen.

Det främsta skälet till det goda noteringsklimatet är enligt honom en stark börs, med en lång period av stigande kurser och låg volatilitet. Vidare spelar även historiken med lyckade börsnoteringar in.

”Går börsnoteringar bra med korrekta prissättningar så kommer det flera”, konstaterar Johan Flintull.

Samtidigt som Sverige de senaste åren har haft ett rekordartat antal noteringar är det svagare i Europa, som präglas av låga volymer och utflöden.

ANNONS
ANNONS

Det som är specifikt för Sverige är enligt Flintull en dynamisk investerarbas med många småbolagsförvaltare, till skillnad från Europa där många storbolagsförvaltare inte tycker det är lönt att titta på småbolag. Vidare har Sverige även en lång tradition av att private equity tar bolag till börsen.

Systemet med ankarinvesteringar, där större ägare blir garanterade tilldelning, är relativt nytt i Sverige, men har enligt Flintull också bidragit till ett ökat antal noteringar.

Ett hektiskt noteringsklimat väntas även under återstoden av 2017 och första halvåret 2018, med en väl diversifierad pipeline sett till storlek och sektor. En ny trend är att övriga nordiska länder börjar komma i kapp Sverige, där framförallt Finland har vaknat upp ur en lång dvala.

”Så som vi ser det så kommer det att rulla på ett tag till så länge börsen är stabil”, konkluderar Johan Flintull.

Stockholmsbörsen går i mitten av oktober 2017 mot sitt sjätte år i rad med uppgång.