Åklagaren yrkar på att Stora Enso ska få böta 5 miljoner kronor för den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

ANNONS

aktieinvest-sponsorbanner

Den 31 juli 2014 uppstod en skogsbrand i Västmanland i samband med ett markberedningsarbete på ett hygge. Branden kom slutligen att omfatta ett cirka 150 kvadratkilometer stort område, där skog, bebyggelse och annan egendom till mycket stora värden förstördes.

Kammaråklagare Christer Sammens begär enligt ett pressmeddelande nu att Västmanlands tingsrätt ska döma både uppdragsgivaren Stora Enso och uppdragstagaren MB Skog att betala 5 miljoner kronor vardera i företagsbot för brottet allmänfarlig vårdslöshet.

ANNONS
ANNONS

Enligt åklagaren har de båda företagen av oaktsamhet vållat branden, eftersom markberedningsarbeten inte borde ha utförts med hänsyn till vädret och andra omständigheter. I vart fall borde man ha sett till att det fanns brandvakt och tillräcklig släckningsutrustning när man nu utförde arbetet.