Byggbolaget NCC flaggar för att resultatet i det fjärde kvartalet kommer att belastas med 315 miljoner kronor för ökade avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt.

ANNONS

Dessutom tas 75 miljoner kronor i omstruktureringskostnader som gäller sänkta omkostnader samt avgångsvederlag till tidigare vd.

Sammantaget innebär det att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet beräknas bli nära noll, skriver NCC i ett pressmeddelande. Det kan jämföras med analytikerna som väntat sig ett rörelseresultat på 527 miljoner kronor, enligt Bloomberg konsensussiffror.

Avsättningarna fördelar sig på 260 miljoner kronor i NCC Infrastructure som väntas redovisa ett rörelseresultat på cirka -100 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Det handlar om en omvärdering av den pågående projektportföljen.

I affärsområdet NCC Building väntas rörelseresultatet uppgå till cirka 200 miljoner kronor under kvartalet. Resultatet belastas med avsättningar i byggprojekt om 55 miljoner kronor, främst relaterat till den danska verksamheten.

”Med ökade avsättningar får projektportföljen i NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet en lägre och mer balanserad risk. Dessa avsättningar påverkar inte kassaflödet i det fjärde kvartalet”, konstaterar NCC som vidare pekar på att omkostnaderna med nuvarande tillväxttakt är för höga. Kostnaderna ska sänkas och det beräknas ge en årlig besparing på cirka 200 miljoner kronor.

I och med det ska NCC säkerställa en omkostnadsnivå på högst 5 procent av omsättningen. Det innebär också omstruktureringskostnader på cirka 75 miljoner kronor som belastar resultatet i fjärde kvartalet.

NCC Industry förväntas redovisa ett rörelseresultat i linje med föregående år i det fjärde kvartalet. NCC Property Development har inget fastighetsprojekt att resultatavräkna vilket medför ett rörelseresultat på cirka -50 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

NCC håller en telefonkonferens idag klockan 08.30 där bolagets tillförordnade vd Håkan Broman samt finanschef Mattias Lundgren svarar på frågor.

Bokslutskommunikén för 2017 kommer att presenteras den 25 januari 2018.