Storbanken tillbakavisar anklagelsen och hävdar att det handlar om att skydda kunder.

Sveriges Radio berättar om 75-årige Göran Lande i Huddinge i södra Stockholm som blev stoppad från att överföra pengar, 5 000 kronor, till sin son.

När han gick till banken blev han illa bemött, enligt egen utsago, av en bankens tjänstemän.

Han berättar om att han har grannar som också är över 70 år och som råkat ut för samma typ av bemötande från bankens sida.

”Det är diskriminering av äldre”, anser Göran Lande och kallar det hela ”bedrövligt”.

ANNONS
ANNONS

Enligt SR har Diskrimineringsombudsmannen fått in flera anmälningar mot SEB som handlar om åldersdiskriminering.

SEB å sin sida hävdar att banken inte ägnar sig åt diskriminering. Däremot finns system som ska skydda mot bedrägerier och penningtvätt.

”Tyvärr är ju äldre överrepresenterade i att drabbas av bedrägerier”, resonerar Frank Hojem, kommunikationschef på SEB, i SR-artikeln.