Drygt hälften av bemanningsföretagen väntar sig att efterfrågan på personal kommer att öka under första kvartalet, enligt Bemanningsföretagens kvartalsbarometer. Nästan lika många tror på en oförändrad efterfrågan. Optimismen har ökat jämfört med sista kvartalet 2013.

ANNONS

Av de 144 företag som tillfrågades i undersökningen svarade 102. 26 procent av dem räknar med att kunna nyanställa och 68 procent räknar med oförändrad personalstyrka.

Ser man på de senaste åren har företagens förväntningar legat högre än utfallet under större delen av tiden.

ANNONS
ANNONS