Efter tre dagars prisfall hämtade sig oljepriserna på fredagen och landande på över 130 dollar per fat.

ANNONS

På torsdagens steg priset på den amerikanska råoljan med 2:75 dollar per fat och handlades vid lunchtid för 131:08 dollar fatet. Prisnivån ligger dock fortfarande långt ifrån toppnoteringen den 11 juni på 147:27 dollar per fat, rapporterar Reuters.

I London steg Brent-oljan med 1,81 dollar till 132:88 dollar per fat.

Oro över att höga oljepriser i kombination med en svagare ekonomi i USA ska leda till minskad efterfrågan på olja fick priset på amerikansk råolja att sjunka med 10 procent eller 15 dollar per fat under tre dager. Mindre spänning mellan Iran och Västvärlden bidrog också till prisraset som är det största under en vecka sedan olja började handlas i New York 1983.

Oro i de oljeproducerande länderna Brasilien och Nigeria ligger troligen bakom torsdagens återhämtning.

I Brasilien sade oljearbetare att de skulle utvidga den pågående strejken till det statliga oljebolaget Petrobas samtliga oljeanläggningar.

ANNONS
ANNONS

Sabotage på oljeanläggningar i Nigeria har medfört en produktionsminskning med nästan en femtedel.

Både den långa och den korta räntan steg som ett resultat av den positiva börsutvecklingen.

Kronan steg i värde gentemot euron och tappade något mot dollarn.

Tioårig statsobligation: 4,40 procent (4,30).

Tvåårig statsobligation: 4,70 procent (4,64).

Euro: 9:45 kronor (9:47).

ANNONS
ANNONS

Dollar: 5:97 kronor (5:96).

TCW-index: 123,16 (123,51).

Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. Ju lägre TCW-index, desto starkare krona.