Regeringen satsar 60 miljoner kronor på en central konsumentupplysningstjänst, skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) på DN Debatt.

ANNONS

Orsaken är bland annat att dagens konsumentvägledning från kommuner, konsumentbyråer och myndigheter är otillräcklig och okänd för många konsumenter.

Upplysningen kommer att bestå av ett telefonnummer och en webbaserad informationstjänst. Konsumentverket får i uppdrag att samordna den nya tjänsten.

Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter, är kritisk till förslaget om en central konsumentupplysningstjänst.

– Den största risken med en central lösning är att man utarmar kommunerna på resurser och kompetens, säger han till TT.

Enligt Örjan Brinkman har Sveriges Konsumenter lagt fram ett motförslag som går ut på att etablera konsumentupplysningsverksamhet i de kommuner där sådan saknas, men även att skapa ett samordnande telefonnummer för de befintliga kommunala upplysningstjänsterna.

Han framhåller informationsbrist som det största problemet i dag.

– Väldigt många personer känner inte till stödsystemen eller sina konsumenträttigheter. De människorna når du bara med en uppsökande verksamhet i kommunerna. De nås inte av en central lösning. Resurserna måste få finnas kvar på den kommunala nivån.

Konsumentminister Birgitta Ohlsson tycker inte att kritiken mot förslaget är helt grundad.

ANNONS
ANNONS

– Det blir väldigt mycket spekulationer. När vi inte ens har sjösatt det nya systemet är det för tidigt att döma ut det. Den kommunala vägledningen kommer att behövas också i framtiden, men vi behöver göra någonting på den nationella fronten, säger hon till TT.

Birgitta Ohlsson ser inte att det skulle behöva ske något kompetenstapp i kommunerna, utan menar att det nya förslaget enbart underlättar för konsumenterna.

– Man kan dra en parallell till sjukvårdsupplysningen. Ibland räcker det med att du ringer ett samtal till den nationella upplysningen, ibland måste du besöka en läkare. Men man kan undvika många läkarbesök genom att många människor ringer direkt och får råd. Det här kommer bli precis samma system för konsumenterna, säger hon.