Det behövs en ny skattereform i Sverige, skriver LO:s ekonomer.

ANNONS

Denna bör initieras av regeringen och föregås av en ”gedigna utredningar och ett brett parlamentariskt arbete”. skriver chefsekonomen Ola Pettersson, tillsammans med LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Utgångspunkten är att välfärden i framtiden kostar allt mer, bland annat på grund av att andelen äldre ökar.

”Om staten inte använder de mest effektiva skattebaserna kommer beskattningen av andra och mindre effektiva skattebaser att behöva tas i anspråk”, skriver LO i Dagens Nyheter och syftar bland annat till ”den stabila skattebas som fastigheter utgör”.

Pettersson och Hållö vill ha ett ”ökat inslag av mininivåer” i EU för såväl bolagsskatter som på miljöområdet. Man vill även införa nya skatter och avgifter i finansvärlden.

ANNONS
ANNONS

”Det kan exempelvis handla om att vidga det system Sverige har infört med stabilitetsavgifter till hela Europa. LO-ekonomerna anser också att finanssektorn bör betala moms. På grund av tekniska problem kan en momsbeläggning behöva ske som någon form av schablonskatt”, skriver fackorganisationen på DN Debatt.