Företag där en kvinna är vd ger har en lägre vinstmarginal än företag som har en man som vd, enligt en undersökning från organisationen Företagarna. Vad skillnaderna beror på är oklart.

ANNONS

125 000 företag har undersökts och de som leds av kvinnor hade en vinstmarginal på i genomsnitt 7 procent, medan de som leds av män hade 8,4 procent. Resultatet presenteras på Dagens Nyheters debattsida.

– Resultatet överraskade mig mycket, måste jag säga. Jag trodde nog att den skulle visa en bättre vinstmarginal bland kvinnor, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist till TT.

Får stor betydelse

Elisabeth Thand Ringqvist säger att det är allvarligt eftersom en lägre vinstmarginal kan ge kvinnor svårare att få bankfinansiering, och också att samla kapital till framtida investeringar.

– Då blir man också mer sårbar i konjunkturnedgångar. Det kan låta som att det är små skillnader, men skillnader i vinstmarginal är så viktiga saker att det kan göra att när någon extern ska investera i ett bolag som går tio procent sämre så väljer man inte det bolaget, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Vad skillnaderna beror på är inte klarlagt.

Elisabeth Thand Ringqvist säger att det kan bero på att kvinnor är sämre än män på att ta betalt för samma produkt eller tjänst.

– Många kvinnor tycker att det är svårt att ta betalt och tar för lite betalt.

Men det kan lika gärna bero på att hur kvinnor och män bemöts i näringslivet.

– Den tradition som vi fortfarande har i affärslivet är att män som möter män bemöts mer lika än vad jag som kvinna bemöts av män. Det tror jag kan ha effekt på förhandlingssituationer, för företag blir det väldigt påtagligt när man gör affärer, säger hon.

Beredd ta risk

ANNONS
ANNONS

Elisabeth Thand Ringqvist säger att kvinnor tenderar att ta mindre risk, och hänvisar bland annat till en studie som är omskriven på sajten Freakonomics.

– De är lite mer trygghetssökande än män, det kan i vissa typer av företagande vara väldigt bra, men i vissa fall kommer det att göra att man inte utvecklar affären på samma sätt som en manlig vd.

Hon är medveten om att studien kan utnyttjas av personer som inte vill verka för jämställdhet.

– Jag har varit beredd att ta den risken för att på sikt göra det bättre för kvinnor att driva företag, säger hon.