Produktionen vid glasbruken i Orrefors och Åfors läggs ned eller säljs och 130 anställda tvingas sluta. Samtidigt varnar ägaren New Wave Group för sämre vinst.

New Wave Group har för avsikt att koncentrera produktionen till glasbruket i Kosta. Kostnaderna för omstruktureringen beräknas till sammanlagt 212 miljoner kronor.

Lars Jönsson, ekonomi- och finanschef i New Wave Group anser inte att det skulle vara omöjligt för en ny ägare till Orrefors och Åfors att driva produktionen vidare, fast i betydligt mindre skala.

– Det kan vara så att det finns mindre aktörer som tar över en del och då kan det finnas möjligheter, kanske främst i Orrefors. Det är en förhoppning att ny företagsamhet startar i de här lokalerna, men i mindre skala, säger han.

När New Wave Group, enligt planen, koncentrerar sin verksamhet till glasbruket i Kosta betyder det också att företaget satsar på att köpa in glasproduktionen från någon annan tillverkare.

– Med facit i hand borde vi ha skurit mycket mer tidigare, förklarade New Wave Groups vd och koncernchef Torsten Jansson på en snabbinkallad presskonferens i Kosta.

Han pekar på den ekonomiska nedgången i Europa och den starka svenska kronan som faktorer som gjort det ännu svårare att sälja glasprodukterna.

ANNONS
ANNONS

– Om någon hade sagt 2008 att Grekland skulle göra statsbankrutt 2012 så hade jag skrattat åt det, säger han för att belysa hur svårt det varit att bedöma marknaden de senaste åren.

Den samlade förlusten för Orrefors Kosta Boda AB (OKB) ligger i storleksordningen 300 miljoner kronor. Med de dryga 200 miljoner som avsätts för den nu aviserade förändringen ligger totalkostnaden för New Wave Group på över en halv miljard kronor.

– Det påverkar koncernen som helhet, säger Jansson.

Han poängterar att ambitionen både för koncernens och för personalens skull är att kunna sälja Åfors och Orrefors, men han vågar inte göra någon bedömning av hur stora möjligheterna till en sådan affär är.

– Det är ett oerhört tråkigt besked vi fått. Det får förödande effekter både för de anställda och företaget, säger Peter Sand, ordförande för Industrifacket Metall på Kosta glasbruk.

Han är överraskad av omfattningen av de åtgärder som nu presenteras, där två glasbruk läggs ner eller säljs.

– En nedläggning av två glasbruk på direkten har vi inte varit med om förut. Vi ska göra så gott vi kan och kämpa så långt vi kan, men vi har lågt förtroende för våra ägare, kan man säga.

ANNONS
ANNONS

Åke Edvardsson, som arbetat på Åfors glasbruk sedan 1974, var en av många anställda som fick det dystra beskedet på tisdagen. Han ifrågasätter om OKB har någon framtid.

– Det här är väl näst intill dödsstöten. Jag har svårt att se att det kan överleva med så här få kvar, säger han.

Edvardsson menar att ledningen borde ha satsat betydligt hårdare på konstglas och skulle ha lagt mer krut på både marknadsföring och produktutveckling.

Ska det överhuvudtaget bli någon glastillverkning kvar så tror han att de små glasbruken har störst chans att överleva.