Samtidigt har antalet hotellrum ökat ännu mer. De senaste åren har det byggts många nya hotell och konkurrensen har hårdnat. Det betyder att fler rum står tomma och att lönsamheten för branschen har sjunkit.

ANNONS