Hushållens skuldsättning ökar i snabb takt och bostadspriserna fortsätter skena i väg.

ANNONS

Den här ekvationen går inte ihop och därför finns det enligt FI en överhängande risk för kraftiga ras på bostadsmarknaden.

Enligt Finansinspektionen är storbankerna, trots gott om kapital, sårbara på grund av den höga andelen kortfristig marknadsfinansiering. Kapitalkraven kan behöva höjas. Dessutom föreslår FI i en ny stabilitetsrapport – som alltså presenteras i dag – att bankerna skärper tillsynen och regleringen internt med ytterligare krav, som exempelvis bruttosoliditet, vilket även Riksbanken anser.

Finansinspektionen skissar enligt TT på bostadsprisfall på 20-25 procent. Det är ett scenario som myndigheten tror att bankerna kan klara.

”Det ser ut som att de är väl kapitaliserade, även för att klara en sådan ganska allvarlig kris”, säger Erik Thedéen, som däremot ser risken för förvärrade statsfinanser som en negativ effekt av ett bostadsprisras.

Det skulle slå mot konsumtionen, öka arbetslösheten och sänka tillväxten och eventuellt helt eliminera det politiska reformutrymmet, befarar han.

För att kyla ner bostadsmarknaden vill FI införa ett så kallat skuldkvotstak för hushållen. Men det är inte aktuellt till i vår, deklarerar Erik Thedéen för TT med hänvisning till att lagstiftningen inte hinner ändras till dess.

FI-chefen får mothugg av den brittiske ekonomen James McCann, som inte alls spår ett prisras på bostäder i Sverige, skriver SvD Näringsliv.

ANNONS
ANNONS

”Med tanke på de stora obalanser som finns på bostadsmarknaden behöver det inte nödvändigtvis bli ett så stort prisfall”, säger han till tidningen.

LÄS MER:”Brittisk expert avfärdar boprisras i Sverige” (Svenska Dagbladet) »