”Den ekonomiska brottsligheten används för att skapa nya vinster eller för att dölja och tvätta vinster från annan grov och organiserad brottslighet. Ett gränsöverskridande kriminellt samarbete som sträcker sig från planering och genomförande till tvättning och placering av brottsvinsterna blir allt vanligare”, skriver Antemar.

ANNONS

Den ekonomiska brottsligheten drabbar samhället bland annat genom hämmad tillväxt, förlorade skatteintäkter och urholkat pensionssparande, fortsätter hon.

Svart arbete beräknas ge ett skattebortfall på 66 miljarder kronor varje år. Fusk med moms och punktskatter beräknas ge ett bortfall på ytterligare 40 miljarder.

ANNONS
ANNONS