Swedbank ser möjliga tecken på att de senaste månadernas turbulens i bostadspriserna har börjat påverka de svenska hushållens förväntningar.

ANNONS

Det skriver banken i en kommentar till Konjunkturinstitutets månatliga barometrar, som presenterades på tisdagen.

Barometerindikatorn var ned till 109,5 i februari från 110,1 månaden innan, mot väntade 110,0 enligt Bloomberg News. Nedgången förklaras enligt myndigheten av något mer dämpade signaler från byggföretagen och hushållen.

Konsumentförtroendeindex sjönk till 104,7 (106,7), en bit lägre än väntade 107,2. Mikroindex föll hela 6,4 enheter, enligt KI framför allt på grund av nedjusterade inköpsplaner för kapitalvaror. Samtidigt sjönk indikatorn för bygg- och anläggningsindustrin till 106,2 från 109,5 månaden innan.

Det är tredje månaden i rad som den övergripande barometerindikatorn går ned, men februarivärdet visar enligt myndigheten fortfarande på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

”Nedgången i mikroindex (större inköp) och i byggsektorn kan vara en tidig indikation på att utvecklingen på bostadsmarknaden har börjat påverka hushållens förväntningar”, kommenterar Swedbank.

ANNONS
ANNONS

”Dagens resultat är emellertid neutralt för Riksbanken med ett robust utfall som pekar på en mycket ljusare situation än normal för den svenska ekonomin. Dock var utfallet lägre än marknadens förväntningar och kan tynga kronan”, tillägger banken.