Bostadsklyftan växer och det har länge varit svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Ett statligt stöd för bosparande skulle göra det enklare.

Allt fler unga vuxna blir arbetslösa i spåren av coronakrisen vilket riskerar att förvärra situationen på bostadsmarknaden, som redan är svår att ta sig in på för unga vuxna. HSB Riksförbund har därför låtit genomföra en Sifo-undersökning bland 1000 personer i åldrarna 18–29 år.

Mer än hälften av de tillfrågade (55 procent) tycker att det borde införas ett skattesubventionerat bosparande för personer under 30 år. Det föreslagna stödet innebär att personer under 30 år får göra skatteavdrag på pengar som sparas till bostad.

”Ett statligt stöd skulle hjälpa många unga att spara ihop till den nödvändiga kontantinsatsen på betydligt kortare tid än idag. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för unga vuxna att köpa en egen bostad”, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Fler än var fjärde person (27 procent) som inte sparar alls i dag skulle börja bospara om ett sådant stöd infördes. Av de som redan sparar (55 procent) uppger 6 av 10 att de skulle spara mer om ett subventionerat bosparande infördes.

De skulle spara i genomsnitt cirka 1 500 kronor mer varje månad, utifrån att de i dag sparar cirka 2000 kronor i snitt i månaden.

Läs mer: Stigande bostadspriser slår hårt mot unga [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Pandemin slår hårt mot ungas boendekostnader [Dagens PS]

Allvarlig bostadsbrist för unga i 67 kommuner [Dagens PS]