När det tillbringas mer tid hemma är risken stor att vardagen blir ännu värre för dem som utsätts för våld av närstående. Under coronapandemin har problemet med våld i nära relationer fördjupats. Grannar och fastighetspersonal kan spela en viktig roll för de som är utsatta, skriver Fastighetsägarna.

Ett kännetecken för våld i nära relationer är att den utsatta har en nära relation- och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Våldet sker ofta inomhus i offrets egna bostad. Då kan fastighetspersonal och grannar spela en viktig roll när det kommer till att se signaler på att det förekommer våld.

Runt om i landet samarbetar flera fastighetsbolag med olika våldsförebyggande organisationer som Kvinnofridslinjen, Alla kvinnors hus och Childhood. Ett första steg brukar vara att informera om dessa organisationer i fastighetens trapphus eller tvättstuga. Anslagen brukar finnas på flera olika språk för att vara tillgängliga för så många som möjligt. Fastighetsägare kan även hjälpa genom att bistå med lägenheter till organisationer som erbjuder stödboende.

ANNONS
ANNONS

Det går att göra orosanmälningar till socialtjänsten anonymt, och det är alltid bättre att göra en orosanmälan för mycket. Ring alltid polisen vid pågående misshandel.