Storbanken varnar i ny konjunkturrapport för svackan på den svenska bostadsmarknaden.

”Svenska hushåll är mycket räntekänsliga och redan små räntehöjningar kan sätta press på bostadspriserna. Att i den miljön göra regelförändringar som till exempel att minska ränteavdraget är riskfyllt och väl sent”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Avmattningen i svensk ekonomi började redan förra året och de kommande åren förblir tillväxten dämpad. Den inhemska efterfrågan tyngs av svackan på bostadsmarknaden samtidigt som viktiga exportmarknader tappar fart. Inflationen ligger inte varaktigt på målet. Trots det höjer Riksbanken räntan i slutet av året, slår Nordea fast i konjunkturrapporten.

Det fallande bostadsbyggandet, som är påtagligt, enligt banken, dämpar BNP-tillväxten de kommande två åren. Allt medan de svenska hushållen är försiktigare på grund av oron på bostadsmarknaden.

Måttliga löneökningar är att vänta till följd av en dämpad efterfrågan, som tynger industrin.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt räknar Nordea med att den svenska kronan förblir svag och hämmar tillväxten.

Det sker samtidigt som penningpolitiken inte förändras nämnvärt och bostadsmarknaden fortsätter att utgöra en risk.

”Den gynnsamma och utdragna globala tillväxtperioden är över. I flera länder dämpas tillväxten. Det samtidigt som de politiska utmaningarna är stora. Därtill ska läggas att flera centralbanker signalerar en mindre expansiv penningpolitik i en högt skuldsatt och räntekänslig värld. Risken är att 2019 blir ett år med svag tillväxt och fortsatt turbulens”, säger Annika Winsth.

Läs hela konjunkturrapporten: Nordea Enonomic Outlook.