De svenska bostadspriserna sjönk marginellt i oktober, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

I oktober går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner med 0,1 procent. Bostadsrättsindex är stillastående och villaindex sjunker med 0,2 procent.

I Stockholm ökar såväl bostadsrätts- som villaindex med 0,4 respektive 0,6 procent. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,3 procent medan villaindex ökar med 1,2 procent. I Malmö sjunker bostadsrätter med 0,3 procent och villaindex med 1,0 procent.

ANNONS
ANNONS

Det är vanligt att index sjunker i oktober. Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,1 procent. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket upp med 0,8 procent medan villaindex ökar med 1,1 procent.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av november i Stockholm och Göteborg. I Stockholm ökar då priserna med 1 procent medan de minskar med 1 procent i Göteborg.

Antalet försäljningar i oktober låg ungefär 10 procent högre än både 2018 och 2017 års nivå. Volymökningen är betydligt större för bostadsrätter än för villor jämfört med 2018.