Den sänkta skatten på fastigheter och egendom avviker från trenden i den rikare världen.

ANNONS

Det här visar en ny rapport från SNS på uppdrag av statliga Konjunkturinstitutet och som refereras av nyhetsbyrån TT.

Rapporten där det svenska skattesystemet jämförs med övriga EU och OECD-länderna offentliggörs i dag, onsdag, på ett seminarium, enligt artikeln som bland annat publiceras på Di.se.

Enligt TT, som alltså hänvisar till rapporten, har skatten på arbete sänkts med 250 miljarder kronor i Sverige sedan år 2000. Men trots det ligger den svenska skatten fortfarande över snittet i OECD, och vi har den högsta marginalskatten, konstaterar KI:s generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

”Även efter slopandet av värnskatten kommer vi att ligga bland de högsta”, säger han till TT.

Det som främst sticker ut är den låga svenska skatten på egendom, och att Sverige gör precis tvärtom mot andra länder. Här sänks skatten på fastigheter medan den höjs i andra länder.

ANNONS
ANNONS

Det dryftas även i rapporten om de höga marginalskatterna på arbetsinkomster kan vara pådrivande i ökningen av utdelningar i fåmansbolag, vilket ger statskassan lägre skatteintäkter jämfört med om skatter i stället var högre på kapitalinkomster.