Handelsbanken sänker sina bundna bolåneräntor. Sänkningen är driven av sjunkande marknadsräntor samt en anpassning av erbjudandet utifrån rådande konkurrensläge.

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna. Därför korrigerar vi kontinuerligt våra boräntor när marknadsräntorna förändras för att ha konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder. Sänkningen är driven av sjunkande marknadsräntor samt en anpassning av vårt erbjudande utifrån rådande konkurrensläge”, skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Räntesänkningen träder i kraft idag fredagen den 18 oktober.

Sänkningen gäller sex av bankens annonserade boräntor, enligt följande:

  • Ettårsräntan sänks med 0,26 procentenheter till 1,99 procent.
  • Tvåårsräntan sänks med 0,26 procentenheter till 1,94 procent.
  • Treårsräntan sänks med 0,05 procentenheter till 1,73 procent.
  • Femårsräntan sänks med 0,15 procentenheter till 1,73 procent.
  • Åttaårsräntan sänks med 0,40 procentenheter till 2,49 procent.
  • Tioårsräntan sänks med 0,40 procentenheter till 2,59 procent.