I en ny fastighetsrapport presenterar handelsbanken tre scenarier för hur ekonomin kan komma att se ut efter coronakrisen. –Tyvärr går det inte att utesluta ett utpräglat krisscenario med en negativ spiral med allt högre arbetslöshet och finansieringskostnader – och ännu kraftigare boprisfall, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, i ett pressmeddelande från Handelsbanken

https://vp292.alertir.com/sv/node/5446I huvudscenariot i Handelsbankens fastighetsrapport återhämtar sig ekonomin långsamt under andra halvåret men arbetslösheten förblir hög i flera år framöver. Handelsbanken räknar då att följden blir att bostadsbyggandet bromsar in, bostadspriserna faller med 10 och att fastighetsvärderingarna sjunker.

Ett alternativt scenario är en snabbåterhämtning där bostadspriserna i princip planar ut nu och svagt börjar stiga senare i år.

Det tredje scenariot är att vi istället får en djupare och mer utdragen kris där arbetslösheten stiger upp mot 15 procent. Då står fastighetsbolagen inför både högre finansieringskostnader och svagare efterfrågan. I det här scenariot skulle bostadsmarknaden påverkas markant med prisfall på närmare 20 procent.

ANNONS
ANNONS