Fler unga i Sverige söker bostadsbidrag. Det är en effekt av ökad ungdomsarbetslöshet i pandemin, enligt ny rapport från Försäkringskassan.

I rapporten om pandemins effekter konstaterar myndigheten att fler söker bostadsbidrag och att det särskilt märks bland unga personer.

”Under 2020 såg vi en ökning av antalet inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Bland ungdomshushållen steg antalet ansökningar med 10 procent jämfört med året innan, framför allt under sommaren. Att ökningen var störst bland unga beror antagligen på att det under 2020 var svårare för unga att få arbete under sommaren, vilket ledde till lägre inkomster. Unga har generellt varit en utsatt grupp under pandemin, vilket avspeglas även hos oss”, säger Anna Persson, analytiker hos Försäkringskassan, i en kommentar.

I spåren av pandemin har arbetslösheten skenat.

Svårare få jobb för unga i pandemin

Bland unga i åldersgruppen 15-24 år låg arbetslösheten på 20,1 procent i februari 2020. I juni 2020 hade arbetslösheten i gruppen stigit till 27,7 procent och enligt Försäkringskassan hade unga det mer kärvt att få jobb under sommaren under pandemiåret i fjol.

Unga har generellt större behov av stöd och bidrag när arbetslösheten drar i väg, enligt Försäkringskassan som konstaterar att ansökningarna om bostadsbidrag ökade med 38 procent i juni 2020 och att ökningen under sommaren är mest markant bland unga utan barn.

Mellan april 2020 och mars 2021 ansökte 81 800 ungdomshushåll om bostadsbidrag.

Det kan jämföras med 74 500 ungdomshushåll som ansökte om bostadsbidrag under perioden april 2019 och mars 2020.

Bostadsbidragen är inkomstprövade, och även bostadskostnaden har betydelse för bidraget och att ansökningarna ökar innebär inte per automatik fler faktiskt får bostadsbidrag.

ANNONS
ANNONS

Bostadsbidrag kan ges till hushåll med barn, samt till ungdomar mellan 18 och 29 år.

Läs hela rapporten från Försäkringskassan: Bostadsbidrag under coronapandemin.

Läs även: Amorteringskravet drabbar 230 000 hushåll [DagensPS.se] »