Den 31 augusti var sista datumet att ansöka om det statliga hyresstödet som regeringen erbjuder till följd av coronapandemin. Nu visar en undersökning, gjord av SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB, att 80 procent av de tillfrågade bostadsrättsföreningarna inte gjort några hyresreduceringar för sina lokalhyresgäster.

För att få ta del av det statliga stödet krävs det att hyresvärdar gett sina lokalgäster hyresreducering under perioden 1 april till 30 juni 2020. Stödet avser högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran och maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

I en enkätundersökning har SBC låtit närmare 400 bostadsrättsföreningar svara på frågor som rör ekonomin. I undersökningen visar det sig att hela 80 procent inte genomfört hyresreduceringar för sina lokalgäster, vilket är ett krav för att ansöka om stödet.

”Det kan finnas flera olika anledningar till att det funnits en passivare inställning till hyresstödet bland bostadsrättsföreningar. För det första har det förekommit oklarheter kring förordningens innehåll och den har även ändrats under våren. Något som skapat frågor kring bland annat vilken del av hyran som skall sättas ned och vilka branscher stödet gäller för. Sedan ska det tilläggas att det inte finns någon garanti till hyresstöd bara för att föreningen ansöker om det, vilket givetvis kan bidra till oro när man funderar på att bevilja hyresreducering”, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Det kan avskräcka

Undersökningen visar även att fyra av tio bostadsrättsföreningar menar att deras medlemmar delvis eller inte alls har koll på de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå vid en reducering av hyran till lokalgästerna. Föreningen och medlemmarna måste själva stå för betalningen av resterande hyra om hyresstödet skulle utebli.

”Även om det inte finns någon skyldighet att som medlem vara insatt i föreningens ekonomi, är det ett faktum att hyresstödet inte täcker hela hyresreduktionen. Om det genomförts ett styrelsebeslut som medlemmarna inte förstår kan styrelsen ställas till svars och i värsta fall avsättas. Har styrelsen orsakat skada kan föreningen stämma styrelsen. Det sistnämnda kräver dock vårdslöshet, men det kan vara tillräckligt för att avskräcka. Framför allt om föreningen redan innan en hyresreducering är hårt ansatta rent ekonomiskt”, säger Stefan Lindberg.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bostadsrättsägares vanligaste frågor – och svaren [Dagens PS]